admin

Naszym głównym celem są Warsztaty

  • admin 
Cele WTZ Celem działania warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w… Read More »