Dokumenty rejestracyjne stowarzyszenia

Potwierdzenie nadania nr. NIP

Wpis do ewidencji stowarzyszeń

Zaświadczenie o nr. id. REGON